Emitentų apskaita

Emitentų sąrašas
Sutartys
Instrukcija
Kiti dokumentai
Teisiniai aktai

Emitentų sąrašas

Parsisiųsti

Sutartys

FP pirkimo-pardavimo sutartis
Finansinių priemonių apskaitos tvarkymo sutartis

Instrukcija

Jei Pirkėjas ir/ar Pardavėjas yra fizinis asmuo, sutartis sudaroma tokia tvarka:
- pas sąskaitų tvarkytoją dalyvauja abi sandorio šalys;
- abi šalys pateikia asmens tapatybę identifikuojančius dokumentus, kuriuose yra asmens kodas, nuotrauka. Kopijos prijungiamos prie sutarties;
- jeigu finansinės priemonės yra bendra jungtinė sutuoktinių nuosavybė – Pardavėjas dalyvauja kartu su sutuoktiniu. Pateikiamas santuokos liudijimas. Kopija prijungiama prie sutarties;
- jeigu finansinės priemonės yra Pardavėjo asmeninė nuosavybė, pateikiama arba ištuokos liudijimas, arba sutuoktinio mirties liudijimas. Šį faktą Pardavėjas patvirtina savo parašu sutartyje: „finansinės priemonės priklauso asmeninės nuosavybės teise“;
- Pardavėjas pateikia išrašą iš FP sąskaitos. Kopija prijungiama prie sutarties;
- Dokumentą, patvirtinantį, kad Pirkėjas atsiskaitė su Pardavėju. Tai gali būti – kvitas, pavedimo kopija. Kopija prijungiama prie sutarties.

Jei Pirkėjas ir/ar Pardavėjas yra juridinis asmuo, sutartis sudaroma tokia tvarka:
- pas sąskaitų tvarkytoją dalyvauja abi sandorio šalys;
- pateikiamas įmonės registracijos pažymėjimas. Kopija prijungiama prie sutarties;
- pateikiami įmonės įstatai, nuostatai ar kiti pan. pobūdžio dokumentai. Kopija prijungiama prie sutarties;
- pateikiamas vadovo paskyrimo protokolas ar įgaliojimas atstovauti ir pasirašyti sutartyje bei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuriame yra asmens kodas, nuotrauka. Kopijos prijungiamos prie sutarties;
- Pardavėjas pateikia išrašą iš FP sąskaitos apie savo turimas finansines priemones ir jų kiekį. Kopija prijungiama prie sutarties;
- Pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad Pirkėjas atsiskaitė su Pardavėju. Tai gali būti – kvitas, pavedimo kopija. Kopija prijungiama prie sutarties.

Kiti dokumentai

Pranešimas apie akcijų paketo netekimą
Pranešimas apie akcijų paketo įgyjimą
Pranešimo apie esminį įvykį (prieš akcininkų susirinkimą) blankas
Pranešimo apie esminį įvykį (po akcininkų susirinkimo) blankas

 
 
     

Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius. Tel. (+370 5) 2311180, (+370 700) 33366
El. p. sveiki@steponkus.lt 


www.manosvetaine.lt