European Portfolio

Kaina [2006-05-29]: 3,65 EUR
Dienos pokytis: 0,551%
1000 EUR inv. 10 metų rezultatai 30/05/06


Investiciju valdytojas: Unigestion
Tipas: Mišrus, akcijos ir obligacijos
Fondo dydis: 5.80 mil. EUR
Fondo valiuta: EUR
Pradinis mokestis: 4,9 %
Išpirkimo mokestis: 1. metais - 2%, 2. metais - 1%, vėliau - 0%
Minimali investicija: 250,00 USD arba ekvivalentas vietine valiuta

Istoriniai rezultatai EUR 28/04/06

Rezultatai EUR (absoliutūs) EUR (p.a.)
3 mėnesių 1.33 % -
1 metų 14.37 % 14.37 %
2 metų 19.75% 9.43 %
5 metų 2.05 % 0.41 %
10 metų 107.61 % 7.58 %


 

- Investicijų valdytojas: Unigestion

- Tikslas: Investicijos į pasaulines nuosavybės vertybinių popierių ir obligacijų rinkas, siekiant ilgalaikio kapitalo augimo eurais.

- Tipiško investuotojo apibūdinimas: Subfondas yra tinkamas bet kokiam investuotojo tipui, įskaitant tuos, kurie nesidomi kapitalo rinkomis ir nėra apie jas informuoti. Jis taip pat tinka labiau patyrusiems investuotojams, norintiems pasiekti apibrėžtų investicinių tikslų ir paįvairinti savo investicijų portfelį.
Prospektas, 2005 m. gruodis
Supaprastintas prospektas, 2005 m. gruodis
Audituota metine ataskaita, 2005 m. balandzio 30 d.
Neaudituota pusmetine ataskaita, 2005 m. spalio 31 d.
Platinimo tvarka

 

Pateikti veiklos rezultatai atspindi veiklą praeityje, kuri negarantuoja busimu rezultatu. Akciju kaina, pelningumas ir investiciju grąža gali kisti, ir parduodami savo akcijas jus galite gauti pelną arba patirti nuostolius.

 
 
     

Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius. Tel. (+370 5) 2311180, (+370 700) 33366
El. p. sveiki@steponkus.lt 


www.manosvetaine.lt