Investavimo į finansines priemones rekomendacijų teikimas

Pagal FMĮ licenciją teikiame investavimo į finansines priemones rekomendacijas. Tuo tikslu, atliekame preliminarų finansinių priemonių vertinimą – nustatome  finansinių priemonių  kainą, taikydami naudojamų pajamų vertės metodo tiesioginį pajamų kapitalizavimo bei būsimųjų pinigų srautų diskontavimo būdus. Finansinių priemonių vertė nustatoma konkrečiam tikslui, atsižvelgiant į ataskaitoje pateiktas prielaidas, prognozinius emitento veiklos duomenis bei turimą rinkos situaciją.
Kiekvienas interesantas, susipažinęs su konkrečioje ataskaitoje pateikta informacija turi būti susipažinęs ir su apribojimais, kurie yra taikomi finansų maklerio įmonėms ir makleriams teikiant rekomendacijas.
 
Apribojimai: Finansų maklerio įmonė, pagal
Finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatas, teikia rekomendacijas dėl investavimo į  finansines priemones. Nors vertinant finansines priemones naudojamas metodas iš dalies atitinka ir Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Turto ir verslo vertinimo metodikos bei Tarptautinių vertinimo standartų nuostatas, tačiau vertinimo ataskaita yra tik konsultacinio pobūdžio ir pateikiama tik suinteresuotiems asmenims. Tai nėra siūlymas pirkti ar parduoti įvertintas finansines priemones. Minėta vertinimo ataskaita negali būti teikiama trečiosioms šalims, nes ji neturi teisinio pagrindo. Pilną įmonės vertinimą gali atlikti tik licencijuoti turto/ verslo vertintojai.

 

Sudaryti sutartį

 
 
     

Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius. Tel. (+370 5) 2311180, (+370 700) 33366
El. p. sveiki@steponkus.lt 


www.manosvetaine.lt