Investicinių paslaugų sutartis

Investicinių paslaugų teikimo sutartis (Fiziniams asmenims)

Investicinių paslaugų teikimo sutartis (Juridiniams asmenims)

Sutarties Nuostatos ir sąlygos

Darbuotojų atlyginimų politika

Atlyginimo Tarpininkui dydžiai bei kitos išlaidos

Pagrindinė informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą

Investuotojų apsaugos priemonės

Finansinės priemonės ir galimos investavimo į finansines priemones rizikos

Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika

Interesų konfliktų vengimo politika bei skatinimo priemonių aprašymas

Klientų skirstymo į neprofesionalius, profesionalius ir tinkamas sandorio šalis tvarka

Trečiųjų asmenų, kuriems saugoti gali būti perduotas klientų turtas, sąrašas

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarka

 
 
     

Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius. Tel. (+370 5) 2311180, (+370 700) 33366
El. p. sveiki@steponkus.lt 


www.manosvetaine.lt